Stichting Ivera

Het IVERA- protocol is het antwoord van wegbeheerders en industrie op de vraag naar standaardisering van datacommunicatie tussen verkeersregeltoestellen en daarmee verbonden centrale computersystemen. De ontwikkeling en het beheer van het protocol is in handen van Stichting Ivera dat tevens de uitgifte van licenties verzorgt.

Proof of concept iVRI Swarco bij de provincie Noord-Holland geslaagd!

De eerste intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) van leverancier Swarco bij de provincie Noord-Holland is in gebruik. De iVRI regelt sinds 4 juli het verkeer op de N205 in de provincie Noord-Holland.

Lees Meer »

Gefeliciteerd door Cyril Cappendijk (verkeerskundig wegbeheerder iVRI vanuit de provincie) en Peter Smit (productmanager Swarco)

Drie wegbeheerders bijten spits af met iVRI

Wegbeheerders en fabrikanten van VRI’s presenteerden op 7 juni hun ervaringen met het gebruik van de eerste intelligente kruispunten (iVRI’s) die in Nederland in gebruik zijn genomen.

Lees Meer »

Ivera kiest Tass International voor certificatie iVRI

Ivera heeft Tass International geselecteerd als partner voor het certificeren van de nieuwe generatie van verkeerslichten, de iVRI. Nieuwe typen iVRI’s moeten door Ivera worden gecertificeerd voordat zij door de wegbeheerders op de weg worden ingezet.

Lees Meer »

Igor Passchier van Tass International (L) in gesprek met Pascal de Jong en Peter Bouwens (R) van Dynniq bij een testmodel van de iVRI

IVERA-protocol

Hierin is de datacommunicatiestandaard vastgelegd voor verkeersregeltoestellen en de daarmee verbonden centrale computersystemen. Door het implementeren van het IVERA-protocol zijn verkeersregelinstallaties en centrales van verschillende fabrikanten met elkaar te verbinden. De protocolspecificatie is bovendien vrij beschikbaar, zodat andere fabrikanten zich bij het open communicatienetwerk kunnen aansluiten.

De Stichting IVERA staat open voor iedere suggestie om het protocol verder te verbeteren. Ideeën en voorstellen hiervoor zijn welkom. Om interpretatieverschillen zoveel mogelijk te voorkomen, hebben fabrikanten en wegbeheerders afgesproken dat deze nieuwe versie van het protocol voorlopig bindend is.
Verbetervoorstellen kunt u mailen naar info@ivera.nl

See more premium WordPress themes by TommusRhodus